Utility program nədir?

Utility program (yardımçı proqram, utilit proqramı) – sistemin, yaxud onun komponentlerinin müşayiəti üçün hazırlanmış program; məsələn: diskin, yaxud faylın verilənlərinin üzünün köçürülməsi, bərpası proqramı, resurs redaktoru.