TCP/IP nədir ?

TCP/IP – şəbəkələrdə, o cümlədən İnternetdə verilənlərin ötürülməsi üçün razılaşdırılmış beynəlxalq standart. TCP/IP adi iki mühüm protokolun adindan yaranib. TCP protokolu iki host kompüter, arasinda bağlanti qurmağa və verilənləri ötürməyə imkan verir. Host kompüter, sadəcə,uzaqdan müraciət edilən kompüterdir. İP protokolu ünvanlama sxemi ilə işləyir. O, ünvanı daxil etməyə və onu o biri kompüterə göndərməyə imkan verir; bundan sonra TCP protokolu verilənləri daşiyir.