SASS nədir?

 SASS nədir?

SASS veb səhifələrin dizaynı zamanı CSS-də tapılmayan funksiyalardan istifadə etməyə imkan verən bir preprosessor skript dilidir.

Bəzi funksiyaların prefikslə işləməsi, irimiqyaslı layihələrdə uzun CSS kodlarının yazılması, CSS-də bəzi hesablamaların aparılması, eyni CSS xüsusiyyətlərinin təkrar-təkrar yazılması kimi problemlər ortaya çıxdı, bu problemləri minimuma endirmək üçün hazırlanmış SASS CSS kompilyatorunu yükləyəbilərsiz.

SASS nə üçün isdifadə edilir?

Sass bizə daim ehtiyac duyduğumuz və CSS-də mövcud olmayan bir çox funksiyalardan istifadə edərək daha praktik kod yazmağa imkan verir ki, bu da bizə proqramlaşdırma dilinə bənzər bir quruluşla proyektin CSS-ni inkişaf etdirməyə imkan verir. Bir sözlə, Sass bizə CSS ilə hazırladığımız kod strukturlarını daha praktik və mütəşəkkil şəkildə yazmağa imkan verir.

SASS-ın istifadəsi

SASS kodlarını yazdıqdan sonra faylı CSS faylına çevrimək üçün tərtib etmək lazımdır.

Əvvəlcə aşağıdakı SASS kodlarını test.scss olaraq yadda saxlayaq.

$font-family:    Helvetica, sans-serif;
$primary-color: crimson;

body {
  font: 100% $font-family;
  background-color: $primary-color;
}

Sonra əmr sətirində saxladığımız qovluğun yolunu göstərək.

Məsələn, faylı layihə qovluğunda C: bölməsi altında saxlamısınızsa, əmr sətirinə aşağıdakı əmri yazmaq kifayətdir.

cd c:\layihə

Əgər əmr sorğusu işlədiyimiz qovluğu göstərirsə, aşağıdakı əmri yazmaq kifayət edər.

sass test.scss:test.css

Komandadan sonra SASS bizə yazılan SASS kodlarını CSS kodlarına çevirəcək və test.css adı ilə eyni qovluqda saxlayacaq.

Ancaq bunu hər dəfə təkrarlamaq vaxt aparır.

Dəyişikliklər etdikdən sonra tərtib etmək üçün -watch parametrini əlavə etməliyik.

sass --watch test.scss:tesst.css
asd

Nə qədər ki, komanda pəncərəsi açıqdır, fayla dəyişikliklər edildikdə o, SASS fayllarını tərtib edəcək.

Kompilyasiya prosesi zamanı SASS keş faylı və qovluğu yaradır.

Keş faylı və qovluq yaradılmasını dayandırmaq üçün sadəcə olaraq –no-cache parametrini əlavə etməliyik.

sass --no-cache --watch test.scss:test.css
SASS ümumiyyətlə irimiqyaslı layihələrdə istifadə edildiyi üçün SASS faylları ayrı-ayrı CSS fayllarında saxlanılır və əsasən qovluqdakı çoxsaylı SASS faylları tərtib edilir.

sass --no-cache --watch SCSS:CSS

Yazılı SASS faylları tərtib olunacaq və CSS adlı qovluğa kopyalanacaq.

SASS faylları tərtib edildikdən sonra xəritə faylı yaradılır.Onu söndürmək üçün –source-map=none parametrini əlavə etmək kifayətdir.

sass --no-cache --watch --sourcemap=none SCSS:CSS

SASS fayllarının tərtibindən sonra hazırlanmış CSS faylının sıxılmış və ya fərqli formatda çıxmasını istəyirsinizsə, biz -style xassəsini iç içə (standart), yığcam, sıxılmış və ya genişləndirilmiş kimi təyin edə bilərik.

sass --no-cache --watch --sourcemap=none --style=compressed SCSS:CSS
İndi tərtib edilmiş SASS faylları sıxılmış CSS formatında saxlanacaq.
Digər parametrlər haqqında məlumat əldə etmək üçün əmr satırına aşağıdakı əmri yazmaq kifayətdir.

sass --help
Bunlar SASS-in istifadəsi və tərtibində ən çox istifadə olunan parametrlərdir.