PDF ( Portable Document Format) – sənədlər üçün popular format. Masaüstü nəşriyyat, avtomatlaşdırılmış layihələndirmə (CAD) və bir çox başqa tətbiqi proqramlarda istifadə olunur. PostScript dilinin bir sira imkanlarından istifadə olunnmaqlarda istifadə olumur. PostScript dilinin bir sira imkanlarından istifadə olunmaqla Adobe Systems şirkəti tərəfindən 1993-cü ildə işlənib hazırlanıb. İlk növbədə poliqrafiya məhsullarının electron şəkildə təqdim olunması üçün nəzərdə tutulub. PDF formatında olan sənədlərə baxmaq üçün çoxlu proqramlar, eləcə də rəsmi Adobe Reader proqramı vardır. Müasir çap qurğularının mütləq əksəriyyəti aparat seviyyəsində PDF formatını dəstəkləyir, yeni bu formatdan olan sənədləri həmin avadanlıqlarda xüsusi program təminatı olmadan çap etmək olur.