Npm start komandasını icra etdikde react-da baş verən xətalar(ERROR)

Biz bu gün npm start komandasını işə salarkən baş verən xətanı(error) düzəltmənin yollarına baxacağıq. Çatışmayan skript: "start" xətası yəni "npm start"ın bir neçə səbəbə görə baş verə bilər:

  1. package.json faylınızın skriptlər bölməsində başlanğıc skripti çatışmır.
  2.  IDE və ya shell package.json faylı olmayan qovluqda açılması.
  3. Layihəniz üçün package.json faylını işə salmamaq.
  4. Paketin köhnəlmiş versiyasından istifadə etməklə, məs. yarat-reaksiya tətbiqi.
  5. package.json faylınızda çoxlu skript obyektlərinin olması.

npm start- da baş verən xətanın həlli yolları

Əgər qarşınıza belə bir problem çıxarsa:

Error: Could not find a production build in the 'C:\project\.next' directory. Try building your app with 'next build' before starting the production server. https://nextjs.org/docs/messages/production-start-no-build-id
    at NextNodeServer.getBuildId (C:\project\node_modules\next\dist\server\next-server.js:137:23)
    at new Server (C:\project\node_modules\next\dist\server\base-server.js:93:29)
    at new NextNodeServer (C:\project\node_modules\next\dist\server\next-server.js:86:9)
    at NextServer.createServer (C:\project\node_modules\next\dist\server\next.js:109:16)
    at async C:\project\node_modules\next\dist\server\next.js:121:31

Bu o demekdir ki, siz react tetbiqini işə salmamısınız.Bunun üçün ilk öncəliklə 'Terminal' bölməsinə girməlisiniz,daha sonra aşağıda qeyd etdiyim komandanı işə salmalısınız:

npx create-react-app my-react-app

Bu biraz zaman ala bilər. Artıq siz React komandasını yerine yetirmeye hazırsınız ,bunun üçün aşağıdakı emri nezerden keçirə bilərsiniz:

cd my-react-app

Indi isə 'npm start' komandasını işə sala bilərsiniz: