LHARC nədir?

LHARC – faylların sıxlaşdırılması üçün sadə utilit ; 1988 – ci ildə Haruyasu Yoshizaki tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. LHARC utuliti özünü arxivdən çıxaran icra faylları yarada bilir , yəni bir və ya daha artıq faylların tərkibini sıxlaşdırmaqla yanaşı , arxivə kiçik arxivaçma proqramı da əlavə olunur , bütün arxiv isə uzantısı EXE olan bir fayldan ibarət olur. Arxivi açmaqdan ötrü , sadəcə , arxivin adını yığmaq və onu çalışdırmaq yetərlidir; sıxlaşdırılmış fayllar avtomatik olaraq arxivdən çixaralacaq və diskdə ilkin vəziyyətləri və ilkin adları ilə yerləşdiriləcək, yəni sıxlaşdırılmış faylı alana arxivi açmaq üçün ayrıca proqram lazım olmayacaq.