ISO(Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) – (çox zaman yanlış olaraq “ International Standards Organization” adlandırılır) hər biri öz aparıcı milli standartlaşdırma təşkilatı ilə təmsil olunmuş üzv ölkələrin beynəlxalq assosiasiyası (məsələn : ABŞ – i burada ANSI təmsil edir). ISO – nun işi kommunikasiya və informasiya mübadiləsi sahəsində qlobal standartların qoyulmasına yönəlib. Onun əsas nailiyyəti kompüterlərin şəbəkədə qarşılıqlı əlaqəsinin standartlarını müəyyənləşdirən geniş yayılmış ISO / OSI modelidir.