IDE –INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT(İnteqrasiya Olunmuş Gəlişdirmə Mühiti) – proqram təminiatı hazırlamağ üçün proqramçılar tərəfindən istifadə olunan proqram vasitələri sistemidir. Adətən, gəlişdirmə mühiti aşağdaki komponetlərdən ibarət olur:

  • mətn redaktoru,
  • kompiliyator və(və ya) interpretator,
  • bağlantının (LINKAGE) avtomatlaşdırılması vasitələri,
  • sazlayıcı(DEBUGGER)

Bəzən bu sıraya versiyaların idarəolunması sistemləri ilə (VERSİON CONTROL SYSTEMS) inteqrasiya üçün vasitələr və qrafik istifadəçi interfeysinin (GUI) qurulmasının sadələşdirilməsi üçün müxtəlif alətlər də daxil edilir. Adətən, IDE bir neçə proqramlaşdırma dili üçün nəzərdə tutulur. Məsələn, Intellij IDEA, NetBeans, Eclipse, Qt Creator, Geany, Embarcadero RAD Studio, Xcode və ya Microsoft Visual Studio belə gəlişdirmə mühitləridir. Ancaq müəyyən bir proqramlaşdırma dili üçün nəzərdə tutlmuş IDE-lər də vardır, məsələn: Visual Basic, Delphi, Dev-C++

Bu yazını sosial şəbəkəniz də dostlarınızla paylaşa bilərsiniz!

Oxşar Texniki Terminlər