HTTP: Hipermətinlərin nəqliyyat protokolu, mənasına gəlir. HTTP istifadəçi(client) ilə server arasındakı əlaqəni qurur. İstifadəçi və server arasında əlaqə HTTP sorğuları göndərmək və HTTP cavablarını almaqla həyata keçirilir.

Bu yazını sosial şəbəkəniz də dostlarınızla paylaşa bilərsiniz!

Oxşar Texniki Terminlər