DSR ( Data Set Ready ) – ardıcıl rabitədə istifadə olunan siqnal; modemlə kompüterə ötürülür və modemin işə hazır olmasını göstərir. DSR siqnali RS – 232 – C birləşmələrində 6-ci xətlə ötürülən aparat siqnalıdır.

Bu yazını sosial şəbəkəniz də dostlarınızla paylaşa bilərsiniz!

Oxşar Texniki Terminlər