Debugger nədir?

Debugger(sazlayıcı) – proqramçıya başqa bir proqramı addım – addım çalışdırmağa , verilənlərin dəyişilməsini izləməyə və şərtlərin yerinə yetirilməsini yoxlamağa imkan verməklə onu sazlayan proqram. Sazlayıcıların iki əsas növü var : maşın səviyyəsində və ilkin mətnlər səviyyə sində işləyənlər . Maşın səviyyəli sazlayıcılar faktiki çalışan maşın komandalarını ( assembler dilinin komandalarına çevrilmiş ) əks etdirir və registrlərin , yaddaş oyuqlarının tərkibinə baxmağa imkan verir . İlkin mətn səviyyəli sazlayıcılar proqramçıya orijinal ilkin koda ( məsələn , C və ya Pascal dilində ) baxmağa , dəyişənlərin və verilənlər strukturlarının adlarına görə onların qiymətlərini yoxlamağa və s. imkan verir.