Computer – independent language – kompüterdən asılı olmayan dil- mövcud aparat platformalarının heç birindən asılı olmayan proqramlaşdırma dili. Yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dillərinin əksəriyyəti kompüterdən asılı olmayan dil kimi elan olunub ; ancaq bu dillərin konkret reallaşmaları ( kompilyator və ya interpretator şəklində ) hansısa aparat mühitinə xas olan müəyyən əlamətlərə malikdir.