CMY – bir çox çap sistemlərində tətbiq olunan rəngli görüntülərin verilmə sxemi . CMY modelində lazım olan rənglər ağ rəngdən müəyyən hissə abı , sırğaçiçəyi və sarı rəng çıxmaqla alınır . Əgər hər üç rəng tam çıxılarsa , qara rəng , heç çıxılmazsa , ağ rəng alınır . Bu cür yanaşma çap üçün çox əlverişlidir , çünki boyaqların udma xassələrinə əsaslanır . Alternativ RGB modelində əsas rənglərin çıxılmasından deyil , onların toplanmasından istifadə olunur.

Bu yazını sosial şəbəkəniz də dostlarınızla paylaşa bilərsiniz!

Oxşar Texniki Terminlər