CİSC nədir?

CISC < sisk > ( complex instruction set computing ) – dəyişən uzunluqlu və fərqli icra müddətinə malik müxtəlif maşın komandalarının geniş yığınından ibarət prosessorların ənənəvi arxitekturası. CISC mikroprosessorları assembler dilinin komandalar yığınına tam uyğun olan maşın komandalarından istifadə edir. CISC mikroprosessorlarında müxtəlif növ hesablamaların nəticələri eyni olsa belə , onlar ayrı – ayrı komandalarla yerinə yetirilir . 80×86 və 680×0 ailələrinə məxsus prosessorlar CISC – prosessorlarıdır , ancaq çox zaman CISC prosessorlarının özlərinin daxilində RISC – arxitekturasından istifadə olunur.